சமாரியரிலும் ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுவார். யூதரைவிட சமாரியர் எவ்விதத்திலும் குறைந்தவர்களல்ல என்பதை பேதுருவும், யோவானும் அறிந்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காக ஆவியானவர் தாமதித்தார். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்றோம் என்று சமாரியர் சாட்சி சொன்னால் இந்த யூத சீசர்கள் நம்பமாட்டார்கள். எவ்வித யூத பாரம்பரியமுமில்லாமல், விருத்த சேதனமுமில்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறஜாதிகளிலும் பிரவேசிக்கிறார் என்பதை சீசர்கள் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காக ஆவியானவர் போட்ட திட்டம் இது. சமாரியருக்கும் ஆவியானவர் சொந்தம் என்பதை சீசர்கள் அறிந்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காகவே ஆவியானவர் அன்று தாமதித்தார். வேதத்தின் இந்த சரித்திர ஆழத்தை உணராமல், இரட்சிக்கப்படுவது ஒரு அனுபவம் என்றும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெறுவது இன்னொரு அனுபவம் என்றும் போதிப்பது முற்றிலும் தவறு.


வாசகர் கடிதம்:
திருவனந்தபுரம் காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜ் ஊழல்

கடிதம் 1: கேரளத்தில் குறிப்பாக தெற்கு கேரளா திருமண்டலத்தில் நிர்வாக கமிட்டியில் உள்ளவர்கள் பலர் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்கள் உள்ளவர்களும் இரண்டுவித கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் இடது மற்றும் வலது இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டியில் மெம்பர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு சிலர் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த விவரம் டாக்டர்.புஷ்பராஜ் அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள். பழைய செக்கரட்டிரியும், புதிய செக்கரட்டிரியும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியின் மெம்பர்கள். அப்படியிருக்க காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜ் டைரக்டர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவராக இருந்தால் என்ன? அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர்தானே CSI சினாட்டில் இருந்திருக்கிறாரே. நல்ல சில கொள்கை உள்ள கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாகும். நல்ல சித்தாந்தங்கள் உள்ளடாக்கிய கட்சி கம்யூனிஸ்ட் ஆகும். இன்று கேரள தொழிலாளர்களை மேன்மை நிலைக்கு கொண்டு வந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றுதான்.

கருப்பு - வெள்ளை பணம்

கடிதம் 2: காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜ் பெரிய கடனில் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும்போது மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கருப்பு அல்லது வெள்ளைப் பணம் எங்கிருந்து வரும்.

குறைகளைக்கூறி மெடிக்கல் காலேஜை விட்டு வெளியேறிய அந்த டாக்டர்கள் ஒருவேளை ஏதாவது குற்றத்தில் அகப்பட்டு அவர்களின் வேலையில் பிரச்சனைகள் உண்டாகியிருக்கும். அதனால்தான் அவர்கள் சம்பளம் வாங்காமல் வெளியேறினார்கள் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்.

கடிதம் 3: சில மாதங்களாக காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜ் பண ஊழலை குறித்தும் அங்கு நடக்கிற சில பெரிய தவறுகளைக்குறித்தும் நான் அனுப்பிய விவரங்கள் எதுவும் செப்டம்பர் மாத மலையாள ஜாமக்காரனில் வெளியிடவில்லையே ஏன்?

கடிதம் 4: காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜைக்குறித்து நீங்கள் எழுதியது நூற்றுக்குநூறு உண்மை. இந்த கடிதத்துடன் மேலும் சில விஷயங்களையும் அதன் ஆதாரங்களையும் இத்துடன் அனுப்புகிறேன். நிச்சயமாக இவைகள் உங்களுக்கு பயன்படும். மெடிக்கல் காலேஜ் மெரீட் சீட் (Govt கோட்டா) கிடைக்காமல் ஏமாற்றப்பட்டவருடைய போட்டோவுடன் கூடிய ஆதாரங்களை இத்தோடு அனுப்புகிறேன். மக்களுக்கு உண்மை தெரியவேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம். நாங்கள் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. மெடிக்கல் காலேஜ்ஜில் நாங்கள் சிலராக கூடி ஜெபிப்பவர்கள் ஆவோம். எங்கள் காரக்கோணம் CSI மெடிக்கல் காலேஜ் மிகவும் நல்ல காலேஜ் ஆகும். ஒரு சிலரினால் இந்த நல்ல காலேஜ் களங்கப்படக்கூடாது. CSI மெடிக்கல் காலேஜைப்பற்றி நீங்கள் எந்த விவரம் கேட்டாலும் எங்களுக்கு தெரிந்ததை உங்களுக்கு உடனே ஆதாரத்துடன் அனுப்பி வைப்போம். கர்த்தர் உங்கள் (ஜாமக்காரன்) காவல்காரன் பணியை ஆசீர்வதிப்பாராக.


Pages « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
Copyright © www.jamakaran.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM